ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОМОАКЦІЇ «100 000 ГРИВЕНЬ НА КНИЖКИ» від ТОВ «ЯКАБУ ТРЕЙД» (ДАЛІ — ПРАВИЛА Й АКЦІЯ ВІДПОВІДНО)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «Якабу Трейд» (код ЄДРПОУ 41112852), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 160, літ. Ю. (далі — Організатор Акції).

1.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі (далі — Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

1.3. Акція триває з 27 січня 2020 року до 09 лютого 2020 року включно (далі — Строк проведення Акції або Період проведення Акції). Реєстрація в Акції відбувається до 09 лютого 2020 року, 23:59:00 за київським часом.

1.4. Організатор Акції залишає за собою право змінити Строк проведення Акції, про що повідомляє на сайті http://promo.yakaboo.ua/book2020givingday
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасниками Акції можуть стати повнолітні громадяни України, які проживають на Території проведення Акції, які протягом Строку проведення Акції заповнили форму реєстрації.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участі:

  • Власники, працівники Організатора Акції, члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права й обов'язки);

  • Власники та працівники рекламних агентств і партнерів Організатора, які залучені до проведення Акції, та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права й обов'язки);

  • Обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України.

2.3. У разі виявлення факту участі в Акції фізичної особи, яка підпадає під будь-який критерій, вказаний у пунктах вище, реєстрація в Акції такої особи скасовується Організатором; Така особа не визнається переможцем і Призовий сертифікат такій особі не передається.
3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Статус Учасника Акції фізична особа набуває з моменту її реєстрації в Акції. Зареєструватися в Акції можуть фізичні особи, які відповідають вимогам, встановленим п. 2.1 цих Правил.

3.2. Організатор Акції залишає за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих Учасників Акції у випадку, якщо Організатором було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення протиправних дій (у тому числі неправомірного використання своїх повноважень тощо).

4. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

4.1. Під час проведення Акції розігруються сертифікати, які надають право на отримання додаткової знижки у розмірі наведеному нижче (далі — Призові сертифікати):
4.2. Оподаткування Призових сертифікатів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Заміна зазначених Призових сертифікатів на інше благо не допускається.

4.4. Кількість Призових сертифікатів обмежена і складає зазначену вище кількість. Організатор Акції має право змінити кількість та/або розмір Призових сертифікатів шляхом внесення змін до цих Правил.

4.5. Переможці Акції можуть використати Призові сертифікати у період з 10 лютого 2020 р. по 16 лютого 2020 р. включно при здійсненні покупки товарів на сайті Організатора Акції - www.yakaboo.ua.

4.6. Призові Сертифікати сумуються зі знижками на Акційні товари в період з 10 лютого 2020 р. по 16 лютого 2020 р. включно.

4.7. Правила використання Подарункового сертифікату знаходяться на сайті Організатора Акції https://www.yakaboo.ua/ua/podarochnye-sertifikaty/

4.8. Після закінчення строку Акції Призовими сертифікатами не можна буде скористатися і вони будуть вважатись недійсними.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ АКЦІЇ

5.1. Розіграш Акції, в межах якого розігрується Призові сертифікати вказані у п.4.1. цих Правил проводиться 10 лютого 2020 року об 11:00 за київським часом.

5.2. У розіграші беруть участь перші 10 000 Учасників Акції, які пройшли реєстрацію згідно правил у п. 1.3 цих Правил.

5.3. Переможці визначаються за результатами проведення розіграшу Акції за допомогою програмного забезпечення (за принципом випадковості).

5.4. Учасники Акції, які зареєструвалися та були визначені Переможцями під час проведення розіграшу Акції, набувають право на отримання Призового сертифікату (далі — Переможці розіграшу). Переможці розіграшу можуть отримати Призові сертифікати у випадку виконання всіх умов, визначених цими Правилами.

5.5. Організатор відправляє Призові сертифікати Переможцям розіграшу на вказаний при реєстрації E-mail або номер телефону.

5.6. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їхніх мобільних номерів для вхідних SMS-повідомлень протягом всього дня проведення відповідного розіграшу та протягом 3-х робочих днів після нього.

5.7. Переможці розіграшів не можуть передавати право на отримання Призового сертифікату третім особам.

5.8. Організатор Акції залишає за собою право відмовити у передачі Призового сертифікату у випадку, якщо Учасники Акції, що набули право на отримання відповідних Призових сертифікатів, порушили положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Реєстрація на сайті і http://promo.yakaboo.ua/book2020givingday підтверджує факт надання згоди такої особи на обробку її персональних даних із метою проведення рекламних і маркетингових заходів, формування статистичної звітності. Такі особи мають усі права, передбачені Статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами.

6.2. Реєстрація особою на сайтіі http://promo.yakaboo.ua/book2020givingday підтверджує факт надання згоди такої особи на отримання SMS-повідомлень, зміст яких пов'язаний з участю в Акції.

6.3. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону від Організатора Акції у майбутньому.

6.4. Ці Правила Акції розміщуються на сайтіі http://promo.yakaboo.ua/book2020givingday

6.5. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов'язковим їхнім розміщенням на сайті.

6.6. Організатор не несе відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

6.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

6.8. Організатор не несе відповідальність за правдивість наданої Учасниками Акції інформації щодо контактної інформації.

6.9. Організатор не несе відповідальність за невикористання Призових сертифікатів після їх одержання Переможцями.

6.10. Організатор не вступає в суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Призових сертифікатів і не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання Призових сертифікатів.

6.11. Учасники Акції можуть отримувати інформацію щодо правил проведення Акції на гарячій лінії. Гаряча лінія — це служба, за допомогою якої будь-який Учасник Акції (або інша особа, яку цікавить Акція) може дізнатись інформацію щодо умов Акції, кількості розіграних або доступних для розіграшу Призових сертифікатів, результатів розіграшу тощо.

Гаряча лінія працює без вихідних протягом усього Періоду проведення Акції з 08:00 до 21:00. Телефон гарячої лінії: 0-800-600-505. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України — безкоштовні.